background image

 

29 

 

2.5 Γραμμή Ορατότητας 

 

Ως γραμμή ορατότητας ή Line Of Sight (LOS) ορίζεται ως η νοητή γραμμή που ενώνει 

δυο  σημεία,  με  στόχο  τον  υπολογισμό  της  ορατότητας  μεταξύ  των  σημείων  αυτών.  Όπως 

φαίνεται  στο 

Σχήμα  7

.  Αν  οριστεί  ένας  παρατηρητής  στο  σημείο  Ο,  ο  παρατηρητής  θα  έχει 

ορατότητα  στο  σημείο  Α,  όταν  η  LOS  δεν  συναντά  κάποιο  σημείο  με  μεγαλύτερη  κλίση 

ανάμεσα στο Ο και το Α. Για τα σημεία που εξετάζονται δίνεται δυαδική τιμή 1, αν υπάρχει 

ορατότητα, και 0 αν δεν υπάρχει ορατότητα [34]. Στις περιπτώσεις όπου ο παρατηρητής δεν 

έχει ορατότητα είναι εφικτό να μετρηθεί πόσο πρέπει να αυξηθεί το ύψος του, ώστε να παρέχει 

ορατότητα στο σημείο που εξετάζεται [32]. Στον υπολογισμό της LOS χρησιμοποιείται η κλίση 

και  όχι  το  ύψος  των  κελιών,  καθώς  βασικός  παράγοντας  είναι  και  η  απόσταση  του 

εξεταζόμενου σημείου από τον παρατηρητή. 

 

Σχήμα 7 Παράδειγμα γραμμής ορατότητας, όταν ο παρατηρητής βρίσκεται στο σημείο Ο. 

Κάτι ακόμα που πρέπει να ληφθεί υπόψη, είναι η καμπυλότητα της επιφάνειας της γης. Όπως 

παρατηρείται  και  στο 

Σχήμα  8

,  όσο  απομακρύνεται  το  σημείο  που  εξετάζεται  από  τον 

παρατηρητή, τόσο μειώνεται το αντιληπτό ύψος του. Η μείωση αυτή τη υπολογίζεται από τον 

παρακάτω τύπο [32]: 

𝛿𝛦 =

(𝛼𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝛼𝜋ό 𝜏𝜊𝜈 𝜋𝛼𝜌𝛼𝜏𝜂𝜌𝜂𝜏ή)

2

2×(𝜋𝜀𝜌ί𝜇𝜀𝜏𝜌𝜊𝜍 𝜏𝜂𝜍 𝛾𝜂𝜍)

   (2) 

 

Σχήμα 8 Παράδειγμα της επιρροής της καμπυλότητας της γης στο ορατό ύψος ενός σημείου σε σχέση με την 

απόσταση από τον παρατηρητή. 

Τέλος, λόγω της καμπυλότητας της γης, δημιουργείται ένας επιπλέον περιορισμός στην 

μέγιστη απόσταση που υπάρχει ορατότητα. Ο παρατηρητής δεν μπορεί να παρατηρήσει σημεία 

που  βρίσκονται  κάτω  από  τον  ορίζοντα.  Το  ύψος  του  ορίζοντα  (

ύ𝜓𝜊𝜍 𝜊𝜌ί𝜁𝜊𝜈𝜏𝛼

𝑞

)  για