background image

 

23 

 

1.4 Διάρθρωση κειμένου 

 

Το κείμενο αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια, το καθένα από τα οποία αναλύει μια 

πτυχή  του  αλγόριθμου  που  υλοποιήθηκε.  Στα  επιμέρους  κεφάλαια  παρουσιάζεται  και 

αναλύεται η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε, αναφέρεται το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε, 

ενώ  στο  τελευταίο  κεφάλαιο  εξετάζονται  προβλήματα  που  προέκυψαν  και  η  αντιμετώπιση 

τους. 

 

Στο  παρόν  κεφάλαιο,  αναφέρονται  μερικές  από  τις  εφαρμογές  του  αλγορίθμου  που 

υλοποιήθηκε,  παρουσιάζονται  παρόμοια  ερευνητικά  έργα  και  εξηγούνται  οι  στόχοι  που 

προσπαθεί ο αλγόριθμος να πετύχει. 

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναλύεται το θεωρητικό υπόβαθρο και εξηγούνται οι τεχνικές 

ορολογίες και οι βασικές έννοιες, που είναι απαραίτητες για την περιγραφή του αλγορίθμου. 

Το κεφάλαιο αυτό είναι απαραίτητο για την κατανόηση των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν 

στα παρακάτω κεφάλαια. 

 

 Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται το λογισμικό της εργασίας, αναλύονται οι μέθοδοι 

που  χρησιμοποιήθηκαν  και  εξηγούνται  οι  παραλλαγές  που  εφαρμόστηκαν  στον  αλγόριθμο, 

ώστε να επιτευχθεί η παράλληλη εκτέλεση του. Το κεφάλαιο αυτό αναλύει κάθε κομμάτι του 

κώδικα,  ενώ  δίνονται  και  γραφικά  παραδείγματα  για  την  κατανόηση  των  μεθόδων  που 

χρησιμοποιήθηκαν. 

 

Το  τέταρτο  κεφάλαιο  αποτελεί  τον  επίλογο  της  εργασίας.  Στο  κεφάλαιο  αυτό 

παρουσιάζονται  τα  αποτελέσματα  του  αλγόριθμου,  αναφέρονται  τα  προβλήματα  που 

αντιμετωπίστηκαν και οι λύσεις του, και τέλος εξετάζονται πιθανές βελτιώσεις για μελλοντικές 

επεκτάσεις του αλγορίθμου