background image

 

16 

 

βέλος,  τα  πράσινα  κελιά  αντιπροσωπεύουν  τα  ορατά  κελιά  και  τα  κόκκινα  κελιά 

αντιπροσωπεύουν τα μη ορατά κελιά. ...................................................................................... 62

 

Σχήμα 46 Γραφική απεικόνιση του φόρτου για δυο και τρεις τομείς στην παράλληλη εκτέλεση 

του αλγορίθμου που υλοποιήθηκε. ........................................................................................... 67

 

Σχήμα 47 Απεικόνιση των κελιών που τέμνονται από κάθε γωνία περιστροφής, τα κελιά που 

βρίσκονται κοντά στον παρατηρητή τέμνονται πολλαπλές φόρες ενώ τα πιο απομακρυσμένα 

μόνο μια φορά........................................................................................................................... 69

 

Σχήμα 48 Παράδειγμα τοπικού μέγιστου που οδηγεί σε λάθος συμπέρασμα. Το πράσινο κελί 

έχει τοπικό μέγιστο το 3 αλλά η τιμή του κελιού όταν υπολογιστεί με ακρίβεια τείνει στο 1. 70

 

Σχήμα  49  Αριστερά  παράδειγμα  συσσωρευτικής  ανάλυσης  οπτικού  πεδίου  και  δεξιά 

παράδειγμα απλής ανάλυσης οπτικού πεδίου........................................................................... 73

 

Σχήμα 50 Απεικόνιση της γραμμής και του ονόματος του αρχείου που περιέχει το ψηφιακό 

υψομετρικό μοντέλο και χρησιμοποιείται ως είσοδος του αλγορίθμου. .................................. 75

 

Σχήμα 51 Απεικόνιση της γραμμής και του ονόματος της λίστας που περιέχει τις συντεταγμένες 

του παρατηρητή που χρησιμοποιείται ως είσοδος του αλγορίθμου. ........................................ 75