background image

 

13 

 

Κατάλογος σχημάτων 

Σχήμα 1 Διαχωρισμός  των τομέων που χρησιμοποιούνται για την παράλληλη εκτέλεση του 

αλγόριθμο των Ferreira κ.ά. ..................................................................................................... 21

 

Σχήμα 2 Παράδειγμα ισορροπημένου δυαδικού δέντρου. ....................................................... 25

 

Σχήμα 3 Αναζήτηση του γράμματος G σε ταξινομημένη λίστα με δυαδική αναζήτηση και με 

σειριακή αναζήτηση. ................................................................................................................ 26

 

Σχήμα  4  Γραφική  απεικόνιση  των  περιοχών  του  εδάφους  που  περιλαμβάνονται  στον 

υπολογισμό του DTM και του DSM. ....................................................................................... 27

 

Σχήμα 5 Μέθοδος υπολογισμού της απόστασης από τον ορίζοντα με την χρήση πυθαγόρειου 

θεωρήματος όπου GO η απόσταση μέχρι τον ορίζοντα,  το ύψος του παρατηρητή και  R  η 

περίμετρος της γης. ................................................................................................................... 28

 

Σχήμα 6 Παράδειγμα της επιρροής στην ορατότητα του ορίζοντα στα σημεία που βρίσκονται 

μακριά από τον παρατηρητή..................................................................................................... 28

 

Σχήμα 7 Παράδειγμα γραμμής ορατότητας, όταν ο παρατηρητής βρίσκεται στο σημείο Ο. .. 29

 

Σχήμα 8 Παράδειγμα της επιρροής της καμπυλότητας της γης στο ορατό ύψος ενός σημείου σε 

σχέση με την απόσταση από τον παρατηρητή.......................................................................... 29

 

Σχήμα 9 Απεικόνιση ανάλυσης οπτικού πεδίου, στην οποία η θέση του παρατηρητή βρίσκεται 

στο σημείο που δείχνει το κίτρινο βέλος, τα ορατά σημεία φαίνονται με πράσινο, και τα μη 

ορατά με κόκκινο. ..................................................................................................................... 31

 

Σχήμα 10 Στα αριστερά απεικονίζονται οι τομείς κάθε κελιού που χρησιμοποιούνται για τον 

υπολογισμό των crossings και δεξιά τα x και y crossings. ....................................................... 32

 

Σχήμα 11 Παράδειγμα υπολογισμού του ύψους για τον αλγόριθμο R2 με την χρήση crossings 

για τις γραμμές ορατότητας Α και Β. ........................................................................................ 33

 

Σχήμα 12 Απεικόνιση της γραμμής ορατότητας που περιστρέφεται γύρω από τον παρατηρητή 

και πραγματοποιεί τη σάρωση των κελιών στον αλγόριθμο του Van Kreveld. ....................... 33

 

Σχήμα 13 Παράδειγμα εισαγωγής των σημείων της γραμμής ορατότητας σε δυαδικό δέντρο με 

βάση την απόσταση από τον παρατηρητή. ............................................................................... 34

 

Σχήμα 14 Απεικόνιση του αλγορίθμου XDraw για τον υπολογισμό του σημείου (5, 2) με την 

χρήση crossing μεταξύ των σημείων (2, 1) και (3, 1). ............................................................. 35

 

Σχήμα  15  Σύνταξη  της  εντολής  MPI.COMM_WORLD  για  την  αρχικοποίηση  των 

συναρτήσεων του MPI που θα χρησιμοποιηθούν στην συνέχεια του αλγορίθμου. ................. 37

 

Σχήμα 16 Παράδειγμα κλήσης των συναρτήσεων comm.Get_rank() και comm.Get_size() και 

αποθήκευση των τιμών, που επιστρέφουν στις μεταβλητές rank και  size αντίστοιχα. ........... 37