background image

 

11 

 

3.3.1 Υπολογισμός θέσης γεγονότος ................................................................................. 41

 

3.3.2 Υπολογισμός μετρήσεων γεγονότων ....................................................................... 43

 

3.4 Έλεγχος ορατότητας ....................................................................................................... 45

 

3.4.1 Αρχικοποίηση ........................................................................................................... 46

 

3.4.2 Δυαδική αναζήτηση ................................................................................................. 48

 

3.4.3 Υπολογισμός γεγονότων .......................................................................................... 49

 

3.5 Παραλληλοποίηση .......................................................................................................... 53

 

3.5.1 Διαχωρισμός ίσων κομματιών.................................................................................. 54

 

3.5.2 Σάρωση κελιών ........................................................................................................ 56

 

3.5.3 Συγκέντρωση αποτελέσματος .................................................................................. 59

 

3.6 Έξοδος αλγορίθμου ......................................................................................................... 60

 

Συμπεράσματα και μελλοντικές βελτιώσεις ............................................................................. 61

 

4.1 Αποτελέσματα ................................................................................................................. 61

 

4.1.1 Μετρήσεις ................................................................................................................ 63

 

4.1.2 Συμπεράσματα.......................................................................................................... 67

 

4.2 Προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά την υλοποίηση ............................................ 69

 

4.3 Μελλοντικές επεκτάσεις ................................................................................................. 72

 

Παράρτημα ............................................................................................................................... 75

 

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης του αλγορίθμου ............................................................ 75

 

Περιγραφή λειτουργίας του κώδικα...................................................................................... 77

 

Βιβλιογραφία ............................................................................................................................ 79