background image

82 | 

9 4

 

 

Σύγκριση αποτελεσμάτων για πιθανότητα διασταύρωσης 0.7 

 

Εικόνα 48: Γράφημα εκτέλεσης για διαφορετικές πιθανότητες μετάλλαξης και για πιθανότητα 

διασταύρωσης ίση με 0.7 

 

Για  όλες  τις  πιθανότητες  διασταύρωσης  επιβεβαιώνεται  ότι  για  μικρές  πιθανότητες 

μετάλλαξης παίρνουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

1

23

45

67

89

111

133

155

177

199

221

243

265

287

309

331

353

375

397

419

441

463

485

507

529

551

573

595

617

639

661

683

A

ve

ra

ge

 f

it

ness 

fun

ct

ion

Generations

0.7 Crossover

0.15 mutation

0.4 mutation

0.8 mutation