background image

78 | 

9 4

 

 

Σύγκριση αποτελεσμάτων για πιθανότητα διασταύρωσης 0.5 

 

Εικόνα 44: Γράφημα εκτέλεσης για διαφορετικές πιθανότητες μετάλλαξης και για πιθανότητα 

διασταύρωσης ίση με 0.5 

 

Παρατηρούμε κατά αρχάς ότι και πάλι για μικρές πιθανότητες μετάλλαξης έχουμε τα 

καλύτερα αποτελέσματα αλλά γενικά ο μέσος όρος έχει μειωθεί σε σχέση με προηγουμένως. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

1

23

45

67

89

111

133

155

177

199

221

243

265

287

309

331

353

375

397

419

441

463

485

507

529

551

573

595

617

639

661

683

A

ge

ra

ge

 f

it

ness 

fun

ct

ion

Generations

0.5 Crossover

0.15 mutation

0.4 mutation

0.8 mutation