background image

64 | 

9 4

 

 

ομαδοποιήσαμε  όλους  τους  παράγοντες  στα  ακόλουθα  χαρακτηριστικά:  Εμβαδόν 

κυκλώματος, μήκος καλωδίων, ευθυγράμμιση καλωδίων και τυπική απόκλιση καλωδίων. 

 

A) Εμβαδόν κυκλώματος: Υπολογίζουμε το άθροισμα των εμβαδών του κάθε στοιχείου του 

κυκλώματος.  Αυτό  είναι  ένα  ιδεατό  εμβαδό  που  θα  θέλαμε  να  έχει  το  τελικό  κύκλωμα. 

Έπειτα  υπολογίζουμε  το  πραγματικό  εμβαδό.  Το  πραγματικό  εμβαδό  υπολογίζεται 

προσεγγιστικά.  Όπως  είπαμε  ο  καμβάς  είναι  ένα  ορθογώνιο  παραλληλόγραμμο  οπότε  από 

κάθε  πλευρά  κάνουμε  διάσχιση  παράλληλα  μέχρι  να  συναντήσουμε  κάποιο  σημείο  του 

κυκλώματος.  Αυτές  θα  είναι  οι  τιμές  που  θα  χρησιμοποιήσουμε  για  να  υπολογίσουμε  το 

πραγματικό εμβαδόν. Σαν τιμή της συνάρτησης αξιολόγησης για το εμβαδόν του κυκλώματος 

θα πάρουμε τον λόγο πραγματικού προς ιδεατού εμβαδού, αφού βέβαια τα αφαιρέσουμε από 

το συνολικό εμβαδόν του καμβά. 

 

B) Μήκος καλωδίων: Στην αρχικοποίηση του προγράμματος έχει οριστεί το επιθυμητό εύρος 

καλωδίων. Σε αυτήν την τιμή μετρούμε πόσα καλώδια από τα συνολικά είναι μέσα στο εύρος. 

    

C)  Ευθυγράμμιση  καλωδίου:  Αν  ένα  καλώδιο  σε  όλα  τα  σημεία  του  έχει  ίσα  y  τότε  έχει 

ευθυγράμμιση κατά των άξονα x. Αλλιώς αν έχει όλα τα x ίσα τότε έχει ευθυγράμμιση κατά 

των  άξονα  y.  Σε  κάθε  περίπτωση  το  καλώδιο  είναι  ευθυγραμμισμένο  και  σαν  τιμή  της 

συνάρτησης αξιολόγησης παίρνουμε το άθροισμα των ευθυγραμμισμένων καλωδίων προς τα 

συνολικά. 

 

D) Τυπική απόκλιση καλωδίων: Υπολογίζεται η τυπική απόκλιση των καλωδίων. 

𝑠 = √

1

𝑁 − 1

∑(𝑥

𝑖

− 𝑥̅)

2

𝑁

𝑖−1

 

Εξίσωση 2: Τύπος υπολογισμού της τυπικής απόκλισης 

     

 

Η συνάρτηση αξιολόγησης είναι επομένως: 

𝐹 = (𝐴 + 𝐵 + 𝐶 − 𝐷) 

Εξίσωση 3: Τύπος υπολογισμού της συνάρτησης αξιλόγησης