background image

55 | 

9 4

 

 

 

Εικόνα 29: Ορισμός του χρωμοσώματος στο ψηφιακό κύκλωμα 

 

Οπότε,  για  να  βρούμε  το  ελάχιστο  x  του  κάθε  τμήματος  αρκεί  να  βρούμε  την 

μεγαλύτερη πλευρά από όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο συγκεκριμένο τμήμα. Εδώ να 

σημειώσουμε ότι ο προσανατολισμός των στοιχείων μπορεί να αλλάζει κατά την λειτουργία. 

Οπότε  για  να  βρούμε  την  μεγαλύτερη  πλευρά  θα  πρέπει  να  λάβουμε  υπόψη  μας  όλες  τις 

πλευρές των στοιχείων και όχι μόνο την x πλευρά τους. 

 

Για να βρούμε την  y πλευρά που είναι κοινή για όλα τα τμήματα, θα υπολογίσουμε 

για  όλα  τα  τμήματα  το  άθροισμα  των  μεγαλύτερων  πλευρών  των  στοιχείων  και  θα  το 

πολλαπλασιάσουμε  επί  δύο.  Ο  λόγος  που  πολλαπλασιάζεται  επί  δύο  είναι  ότι  μόνο  έτσι 

εξασφαλίζεται ότι καθώς δίνουμε τυχαίες θέσεις στα στοιχεία θα χωρέσουν όλα στο τμήμα. 

 

Το  y  θα  μπορούσε  να  υπολογιστεί  όπως  και  το  x  του  τμήματος  αλλά  θα  έτσι  θα 

περιορίζαμε κατά  πολύ την ελευθερία του γενετικού αλγορίθμου και τα κυκλώματα που θα 

μας  έδινε  θα  ήταν  κατά  έναν μεγάλο  βαθμό  ίδια.  Ο  λόγος  που  το  y  είναι  κοινό  για όλα  τα 

τμήματα είναι να δώσουμε ελευθερία στον γενετικό αλγόριθμο κατά τον άξονα  y, έτσι ώστε 

να  υπάρχει  ποικιλομορφία  στα  αποτελέσματα,  το  οποίο  μεταφράζεται  και  σαν  μεγαλύτερη 

πιθανότητα να έχει δημιουργηθεί ένα καλύτερο κύκλωμα σε μία γενιά κυκλωμάτων. Γενικά,