background image

45 | 

9 4

 

 

Προσανατολισμός: Ανατολικός (ορίζεται στο Logisim) 

 

Εδώ να σημειώσουμε πως οι είσοδοι και έξοδοι των στοιχείων μπορούν να βρίσκονται 

μόνο πάνω στις κουκίδες του καμβά. Ενδιάμεσα από τις κουκίδες δεν υπάρχει τίποτα. 

 

Επίσης, το σημείο (0, 0) για τον ορισμό του χώρου αλλά και για τα αντικείμενα είναι 

η  επάνω  αριστερή  γωνία.  Ο  λόγος  είναι  ότι  μας  διευκολύνει  στο  να  έχουμε  κοινές 

αναπαραστάσεις με το Logisim. 

 

O προσανατολισμός των αντικειμένων κατά την είσοδο είναι πάντα Ανατολικός 

 

 

3.2.3  Περιγραφή Καλωδίωσης 

 

Η  καλωδίωση  στο  Logisim  επιτρέπει  μόνο  οριζόντιες  και  κάθετες  κινήσεις.  Ένα  καλώδιο 

ορίζεται από πολλά ευθύγραμμα τμήματα όπως φαίνεται και στην 

Εικόνα 23

. Στις άκρες των 

ευθύγραμμων  αυτών  τμημάτων  εάν  υπάρχει  σημείο  άλλου  ευθύγραμμου  τμήματος  ή  PIN 

εισόδου-εξόδου τότε γίνεται διασύνδεσή τους.  

 

Εικόνα 23: Περιγραφή της καλωδίωσης στο Logisim 

<wire from="(12,9)" to="(14,9)"/>