background image

35 | 

9 4

 

 

και τα τρία κόστη (g, h & f) για τον κόμβο. Αρχικοποιούμε τον κόμβο και δημιουργούμε μια 

συνάρτηση για τον έλεγχο της ισότητας του κόμβου με έναν άλλο κόμβο. 

 

Εικόνα 10: Η κλάση του κόμβου για την αναζήτηση Α* 

Τώρα  θα  φτιάξουμε  τη  συνάρτηση  διαδρομής,  η  οποία  θα  χρησιμοποιηθεί  για  την 

επιστροφή της διαδρομής από τον κόμβο έναρξης στον κόμβο στόχου (end node). 

 

Εικόνα 11: Η συνάρτηση διαδρομής από τον τελικό κόμβο προς τον αρχικό 

Τώρα  θα  ορίσουμε  τη  λειτουργία  αναζήτησης,  η  οποία  έχει  πολλαπλά  βήματα.  Το 

πρώτο βήμα θα είναι να αρχικοποιήσουμε κόμβους και λίστες που θα χρησιμοποιήσουμε στη 

λειτουργία.