background image

17 | 

9 4

 

 

1.4 

Διάρθρωση του κειμένου   

 

Τα  υπόλοιπα  κεφάλαια  οργανώνονται  ως  εξής:  Στο  κεφάλαιο  2  παρουσιάζεται  το 

θεωρητικό  υπόβαθρο  των  εννοιών  που  χρησιμοποιούνται.  Ακολουθεί  η  περιγραφή  του 

λογισμικού  μέρους  στο  κεφάλαιο  3.  Έπειτα,  στο  κεφάλαιο  4  γίνεται  η  εκτέλεση  του 

προγράμματος  και  δίνονται  ορισμένα  πειραματικά  αποτελέσματα.  Στο  κεφάλαιο  5 

καταγράφονται ορισμένες μετρικές του πηγαίου κώδικα. Τέλος, στο κεφάλαιο  6 αναλύουμε 

τα συμπεράσματα που προέκυψαν και προτείνουμε μελλοντικές επεκτάσεις-βελτιώσεις.