background image

έτσι ώστε το κύκλωμα να είναι δομημένο

Ομαδοποίηση

02

Υπολογισμός των φυσικών μεγεθών των τμημάτων και του χώρου 
συνολικά

Τμηματοποίηση του χώρου

03

Δίνεται τυχαία θέση στο καθένα και γίνονται οι διασυνδέσεις μεταξύ 
τους με τον αλγόριθμο Α*

Τοποθέτηση και διασύνδεση

04

μεγεθών του ψηφιακού κυκλώματος με γενετικό αλγόριθμο 

Βελτιστοποίηση

05

των κυκλωματικών στοιχείων

Αναπαράσταση 

01

Ο αλγόριθμος