background image

04 Βελτιστοποίηση με γενετικό αλγόριθμο

𝑭

=( 𝑭𝑭 𝑭 − 𝑭)

Όπου:

A - Ο Λόγος των εμβαδών κυκλώματος 
(ιδεατό / πραγματικό)

Β - Αριθμός καλωδιώσεων που το μήκος τους 
εμπίπτει στο εύρος [μικρότερο, μεγαλύτερο]

C - Αριθμός ευθυγραμμισμένων καλωδίων 

D - Τυπική απόκλιση καλωδιώσεων

Η Συνάρτηση αξιολόγησης

Τα 4 βήματα σε ένα γενετικό αλγόριθμο (ειδικά)

1. Επιλογή: Σε κάθε άτομο του πληθυσμού 

δίνεται μία πιθανότητα επιλογής με βάση την 

τιμή αξιολόγησης

2. Διασταύρωση (πιθανότητα) : Επιλέγονται 

δύο κυκλώματα για να δημιουργήσουν ένα 

τρίτο που θα έχει για ομάδες ένα συνδυασμό 

των ομάδων των γονέων

3. Μετάλλαξη (πιθανότητα) : Η διαδικασία κατά 

την οποία δίνονται τυχαία, νέα θέση και νέος 

προσανατολισμός σε ένα στοιχείο στην ίδια 

ομάδα

4. Συνάρτηση αξιολόγησης: είναι μία 

διαδικασία αξιολόγησης του κυκλώματος