background image

Σχεδιασμός  και  υλοποίηση  website  πλατφόρμας  για  την  αξιολόγηση  της 
αποδοτικότητας και παραγωγικότητας των χημικών διεργασιών 

2020

 

 

Σελίδα 

97

 

 

 

5.3 Μελλοντικές Επεκτάσεις 

 

 

Όπως όλες οι ιστοσελίδες/διαδικτυακές πλατφόρμες αναβαθμίζονται συνεχώς για να 

συμβαδίζουν  με  την  τεχνολογία  της  εποχής  όπως  και  την  ασφάλεια  του  συστήματος.  Η 

παρούσα  διαδικτυακή  πλατφόρμα  που  υλοποιήθηκε  έχει  την  δυνατότητα  βελτίωσης  και 

ανάπτυξης, όσον αφορά τον σχεδιασμό αλλά και την ασφάλεια της. Παρακάτω παρατίθενται 

πιθανές μελλοντικές βελτιώσεις που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν: 

➢  Μεταφόρτωση/εξαγωγή  αρχείων:  Μελλοντικά  θα  μπορούσε  να  προστεθεί  στην 

πλατφόρμα η δυνατότητα να εξάγει τα πειράματα χημικών διεργασιών σε αρχεία, τα 

οποία θα αναγνωρίζει μόνο το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά και να τα εισάγει ξανά 

στην πλατφόρμα για επεξεργασία. 

➢  Γραφικό  περιβάλλον  σχεδίασης  χημικών  ενώσεων:  Δυνατότητα  σχεδίασης 

χημικών  ενώσεων  σε  ψηφιακή  μορφή  ανάλογα  με  την  χημική  ένωση  που  θα 

δημιουργηθεί,  κατά  την  υλοποίηση  της  διεργασίας,  που  θα  πραγματοποιήσει  ο 

χρήστης.  Με  αυτόν  τον  τρόπο  ο  χρήστης  εκτός  από  το  αριθμητικό  θα  διαθέτει  και 

εικονικό υλικό. 

➢  Μηχανή  αναζήτησης  χημικών  στοιχείων:  Μία  σημαντική  επέκταση  της 

διαδικτυακής  πλατφόρμας  είναι  η  προσθήκη  μίας  μηχανής  αναζήτησης  του 

επιθυμητού χημικού στοιχείου, το οποίο επιθυμεί να αγοράσει ένα εργαστήριο. Έτσι 

ένα εργαστήριο μπορεί να βρίσκει στην αγορά το στοιχείο με την καλύτερη δυνατή 

τιμή σε κόστος. 

 

5.4 Συμπεράσματα 

 

 

Τα  συμπεράσματα  που  προκύπτουν  από  αυτή  την  διπλωματική  εργασία  διαφέρουν 

ποικιλοτρόπως.  Το  βασικό  συμπέρασμα  που  προκύπτει  από  την  δημιουργία  της  παρούσας 

διπλωματικής εργασίας βρίσκεται στην χρησιμότητα και την διευκόλυνση που προσφέρει σε 

χρήστες χημικών εργαστηρίων. Επίσης κάθε πειραματική διεργασία διεξάγεται με ταχύτερο 

και ακριβέστερο τρόπο.