background image

Σχεδιασμός  και  υλοποίηση  website  πλατφόρμας  για  την  αξιολόγηση  της 
αποδοτικότητας και παραγωγικότητας των χημικών διεργασιών 

2020

 

 

Σελίδα 

78

 

 

έτσι  ώστε  να  μπορεί  να  το  ελέγξει  ή  να  το  τροποποιήσει  και  τέλος  να  εξάγει  την 

εργαστηριακή αναφορά σε αρχείο pdf.  

 

Επιπροσθέτως,  από  την  μπάρα  πλοήγησης  ο  χρήστης  έχει  την  δυνατότητα  να 

επεξεργαστεί  τον  πίνακα  με  όλα  τα  χημικά  στοιχεία,  όπως  και  την  λίστα  τιμών  τους  ανά 

ημερομηνία. Ακόμη μπορεί  να ελέγξει  από την μπάρα τα διαγράμματα  διακύμανσης τιμών 

κάθε  χημικού  στοιχείου  ανά  ημερομηνία  σε  επιλεγμένο  χρονικό  διάστημα  και  να 

επεξεργαστεί  όλα  τα  εργαστηριακά  πειράματα  που  πραγματοποιήθηκαν  στο  παρελθόν  για 

την παραγωγή νέων χημικών στοιχείων. Τα πεδία του πίνακα επεξηγούνται με το πάτημα του 

κουμπιού “Click for Information”. Ο χρήστης μπορεί να εξέλθει από το σύστημα πατώντας 

το  κουμπί  Logout.  Στην  παρακάτω  εικόνα  (Εικόνα  37)  απεικονίζεται  το  περιβάλλον  της 

αρχικής σελίδας. 

 

 

Εικόνα 37: Αρχική σελίδα συστήματος 

 

Στην  αρχική  σελίδα,  όπου  είναι  και  η  πιο  βασική  στο  σύστημα  για  την  δημιουργία 

χημικών  διεργασιών,  αναλύονται  οι  ενέργειες  που  πραγματοποιεί  ο  χρήστης  για  την 

παραγωγή ενός χημικού στοιχείου.