background image

Σχεδιασμός  και  υλοποίηση  website  πλατφόρμας  για  την  αξιολόγηση  της 
αποδοτικότητας και παραγωγικότητας των χημικών διεργασιών 

2020

 

 

Σελίδα 

61

 

 

value:  Το  πεδίο  value  αποτελεί  την  συναλλαγματική  ισοτιμία  μεταξύ  των  δύο  νομισμάτων 

και έχει μέγιστη χωρητικότητα διακοσίων πενήντα πέντε (255) χαρακτήρων. 

 

3.5 Επεξήγηση Αρχείων 

 

 

Σε αυτή την ενότητα πραγματοποιείται μία εκτενής επεξήγηση των σημαντικότερων 

αρχείων  που  δημιουργήθηκαν,  με  σκοπό  την  ορθή  λειτουργικότητα  της  παρούσας 

διαδικτυακής πλατφόρμας. Τα αρχεία που θα αναλυθούν είναι αρχεία κώδικα στις γλώσσες 

προγραμματισμού που αναλύθηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο. 

 

Τα  αρχεία  που  δημιουργήθηκαν  χωρίζονται  με  βάση  την  λειτουργικότητα  του 

συστήματος με γλώσσες προγραμματισμού PHP, JavaScript και AJAX, και με την εμφάνιση 

της σελίδας, στην οποία χρησιμοποιήθηκαν οι γλώσσες HTML και CSS. 

 

Η διαδικτυακή πλατφόρμα που δημιουργήθηκε περιέχει αρχεία με κοινά δικαιώματα 

χρήσης  σε  κάθε  χρήστη,  εντούτοις  κάποια  από  τα  αρχεία  της  διαδικτυακής  πλατφόρμας 

διαχωρίζουν ως προς την χρήση, τον διαχειριστή από έναν απλό χρήστη. 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι κατάλογοι στους οποίους κατανεμήθηκαν τα αρχεία: 

database:  Ο  φάκελος  αυτός  περιέχει  το  αρχείο  sql  της  βάσης  δεδομένων,  το  οποίο  για  να 

λειτουργήσει η διαδικτυακή πλατφόρμα θα πρέπει ο χρήστης να το εγκαταστήσει στο server 

του σε μία βάση δεδομένων. Η βάση δεδομένων αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά αρχεία 

για την ορθή λειτουργικότητα του συστήματος. 

css:  Σε  αυτόν  τον  φάκελο  περιέχονται  όλα  τα  αρχεία  css,  τα  οποία  είναι  υπεύθυνα  για  το 

front-end κομμάτι του συστήματος, δηλαδή την καλή αισθητική της ιστοσελίδας. 

js:  Σε  αυτόν  το  φάκελο  βρίσκονται  όλα  τα  αρχεία  που  υλοποιήθηκαν  σε  γλώσσα 

προγραμματισμού  JavaScript,  στα  οποία  περιέχονται  συναρτήσεις  κώδικα  για  την  ορθή 

λειτουργία πολλών διεργασιών του συστήματος. 

mpdf:  Ο  φάκελος  αυτός  περιέχει  τα  αρχεία,  τα  οποία  πραγματοποιούν  την  εξαγωγή  των 

εργαστηριακών  αναφορών  σε  αρχείο  pdf.  Για  την  εγκατάσταση  τους  απαιτούνται  τα