background image

Σχεδιασμός  και  υλοποίηση  website  πλατφόρμας  για  την  αξιολόγηση  της 
αποδοτικότητας και παραγωγικότητας των χημικών διεργασιών 

2020

 

 

Σελίδα 

59

 

 

3.4.6 Πίνακας requests 

 

Στον  πίνακα  requests  αποθηκεύονται  τα  αιτήματα  χρηστών  εγγραφή  τους  στο 

σύστημα.  Η  αποθήκευση  είναι  προσωρινή  μέχρι  ο  διαχειριστής  να  τα  εγκρίνει  ή  να  τα 

απορρίψει. Εάν γίνει αποδεκτό το αίτημα του χρήστη διαγράφεται από τον πίνακα requests 

και προστίθεται σαν χρήστης στον πίνακα web_users. Εάν το απορρίψει πάλι διαγράφεται η 

αίτηση  του  χρήστη  από  τον  πίνακα  requests  με  την  διαφορά  ότι  δεν  πραγματοποιείται 

αποθήκευση του χρήστη στο σύστημα. Ο πίνακας requests αποτελείται από τα πεδία id, το 

username, το password, το email, τα οποία αντιστοιχούνται στα πεδία του πίνακα web_users 

εφόσον εγκριθεί η αίτηση, το message και το date. 

 

Στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 19) παρουσιάζεται η δομή του πίνακα requests. 

 

Εικόνα 19: Πίνακας requests 

 

Ανάλυση πεδίων του πίνακα requests: 

id: Το πεδίο id αποτελεί το πρωτεύον κλειδί του πίνακα, το οποίο χαρακτηρίζει μοναδικά τον 

κάθε  χρήστη  του  συστήματος  και  κάθε  φορά  που  γίνεται  εγγραφή  ενός  νέου  χρήστη  αυτό 

έχει την ιδιότητα να αυξάνεται αυτόματα.   

 

 

 

 

 

username: Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του ονόματος, το οποίο εισάγει ο χρήστης 

κατά  την  εγγραφή  του  στο  σύστημα,  έχοντας  μέγιστη  χωρητικότητα  διακοσίων  πενήντα 

πέντε (255) χαρακτήρων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

password:  Το  πεδίο  αυτό  αποτελεί  τον  κρυπτογραφημένο  κωδικό  πρόσβασης  (hash 

password)  που  χρησιμοποιεί  ο  χρήστης  για  να  εισέλθει  στο  σύστημα.  Έχει  μέγιστη 

χωρητικότητα διακοσίων πενήντα πέντε (255) χαρακτήρων.