background image

Σχεδιασμός  και  υλοποίηση  website  πλατφόρμας  για  την  αξιολόγηση  της 
αποδοτικότητας και παραγωγικότητας των χημικών διεργασιών 

2020

 

 

Σελίδα 

58

 

 

total_cost: Το πεδίο αυτό περιέχει το τελικό κόστος του επιθυμητού στοιχείου. 

density: Το πεδίο αυτό χαρακτηρίζει την πυκνότητα του κάθε στοιχείου. Ο τύπος του πεδίου 

είναι double, δηλαδή περιέχει δεκαδικά ψηφία. 

 

 

 

 

 

mw: Το πεδίο αυτό είναι το μοριακό βάρος του τελικού στοιχείου. Ο τύπος του πεδίου είναι 

float δηλαδή περιέχει δεκαδικά ψηφία. 

qty_out:  Το  πεδίο  αυτό  περιέχει  την  συνολική  ποσότητα  του  τελικού  στοιχείου,  που  έχει 

παραχθεί σε kg ή L. 

w_w_yield: Το πεδίο αυτό περιέχει την ποσοστιαία απόδοση, που χρησιμεύει στην μέτρηση 

της αποτελεσματικότητας μιας διεργασίας, σύνθεσης.  

cc_kg_output: Το πεδίο αυτό περιέχει τα κυβικά εκατοστόμετρα ενός υγρού στοιχείου ή τα 

κιλά ενός στερεού στοιχείου κατά την έξοδο από μία χημική διεργασία.  

api_cc:  Το  πεδίο  αυτό  εμφανίζει  τα  κυβικά  εκατοστά  ή  κιλά  του  τελικού  ενεργού 

φαρμακευτικού συστατικού (τελικό προϊόν). 

actual_cc_kg_api: Το πεδίο αυτό εμφανίζει τα κυβικά εκατοστά ή κιλά του τελικού ενεργού 

φαρμακευτικού συστατικού (τελικό προϊόν). 

 mol: Το πεδίο αυτό περιέχει την ποσότητα της  ουσίας  σε κιλά ανά το μοριακό του  βάρος. 

Το mol αποτελεί μονάδα μέτρησης. 

mol_yield: Το πεδίο αυτό περιέχει, την απόδοση του μοριακού στοιχείου σε ποσοστό. 

 

contribution: Το  πεδίο  αυτό  δείχνει  την  ποσότητα  του  στοιχείου  σε  ποσοστό  (%)  που 

χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή του τελικού στοιχείου.  

created_at:  Στο  πεδίο  αυτό  δηλώνεται  η  ημερομηνία  που  παρασκευάστηκε  το  τελικό 

στοιχείο. Ο τύπος του πεδίου είναι Timestamp και παίρνει αυτόματα την ημερομηνία και την 

ώρα που καταχωρήθηκε το στοιχείο.