background image

Σχεδιασμός  και  υλοποίηση  website  πλατφόρμας  για  την  αξιολόγηση  της 
αποδοτικότητας και παραγωγικότητας των χημικών διεργασιών 

2020

 

 

Σελίδα 

57

 

 

3.4.5 Πίνακας exports 

 

Στον  πίνακα  exports  αποθηκεύονται  οι  τελικές  χημικές  διεργασίες  με  το  τελικό 

επιθυμητό στοιχείο που χρειάστηκαν για την δημιουργία του pdf. Στον συγκεκριμένο πίνακα, 

φαίνεται  όλη  η  διαδικασία  με  όλα  τα  στάδια  διεργασιών,  για  την  παραγωγή  του  τελικού 

στοιχείου, καθώς και όλα τα χημικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή του. 

 

Στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 18) παρουσιάζεται η δομή του πίνακα exports. 

 

Εικόνα 18: Πίνακας exports  

 

Ανάλυση πεδίων του πίνακα exports:  

id:  Το  πεδίο  αυτό  είναι  ο  αύξων  αριθμός  καταχώρησης  ενός  στοιχείου  στο  σύστημα,  όπου 

είναι και το πρωτεύον κλειδί, καθώς ο αριθμός είναι μοναδικός για το κάθε στοιχείο, έχοντας 

χωρητικότητα 11 αριθμών.   

 

name:  Το  πεδίο  αυτό  περιέχει,  το  όνομα  του  τελικού  στοιχείου,  που  δημιουργήθηκε  στο 

συγκεκριμένο πείραμα με μέγιστη χωρητικότητα 255 χαρακτήρων.  

content: Το πεδίο αυτό περιέχει τον κώδικα  HTML του  πίνακα, στον οποίο παρουσιάζεται 

σταδιακά η παραγωγή του τελικού στοιχείου. 

total_stages:  Το  πεδίο  αυτό  περιέχει  τον  αριθμό  των  σταδίων,  που  χρειάστηκαν  για  να 

δημιουργηθεί το τελικό στοιχείο.