background image

Σχεδιασμός  και  υλοποίηση  website  πλατφόρμας  για  την  αξιολόγηση  της 
αποδοτικότητας και παραγωγικότητας των χημικών διεργασιών 

2020

 

 

Σελίδα 

55

 

 

3.4.4 Πίνακας lab_experiments 

 

 

Στον  πίνακα  lab_experiments  αποθηκεύονται  οι  τελικές  χημικές  διεργασίες  με  το 

τελικό  επιθυμητό  στοιχείο,  το  οποίο  έχει  παραχθεί  μαζί  με  τα  χαρακτηριστικά  του.  Στον 

συγκεκριμένο  πίνακα,  φαίνεται  όλη  η  διαδικασία  με  όλα  τα  στάδια  διεργασιών,  για  την 

παραγωγή του τελικού στοιχείου, καθώς και όλα τα χημικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν 

για την παραγωγή του.  

 

Στην  παρακάτω  εικόνα  (Εικόνα  17)  παρουσιάζεται  η  δομή  του  πίνακα 

lab_experiments. 

 

Εικόνα 17: Πίνακας lab_experiments  

 

Ανάλυση πεδίων του πίνακα lab_experiments:  

id:  Το  πεδίο  αυτό  είναι  ο  αύξων  αριθμός  καταχώρησης  ενός  στοιχείου  στο  σύστημα,  όπου 

είναι και το πρωτεύον κλειδί, καθώς ο αριθμός είναι μοναδικός για το κάθε στοιχείο, έχοντας 

χωρητικότητα 11 αριθμών.   

 

name:  Το  πεδίο  αυτό  περιέχει,  το  όνομα  του  τελικού  στοιχείου,  που  δημιουργήθηκε  στο 

συγκεκριμένο πείραμα με μέγιστη χωρητικότητα 255 χαρακτήρων.