background image

Σχεδιασμός  και  υλοποίηση  website  πλατφόρμας  για  την  αξιολόγηση  της 
αποδοτικότητας και παραγωγικότητας των χημικών διεργασιών 

2020

 

 

Σελίδα 

54

 

 

καταχωρήθηκε  το  συγκεκριμένο  στοιχείο.  Ο  χρήστης  εισάγει  την  τιμή  για  το  χημικό 

στοιχείο, καθώς και την ημερομηνία που έχει τη συγκεκριμένη τιμή.  

 

Στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 16) παρουσιάζεται η δομή του πίνακα material_price. 

 

Εικόνα 16: Πίνακας material_price 

 

Ανάλυση πεδίων του πίνακα material_price:  

id:  Το  πεδίο  αυτό  είναι  ο  αύξων  αριθμός  καταχώρησης  τιμής  ενός  στοιχείου  στο  σύστημα, 

όπου  είναι  και  το  πρωτεύον  κλειδί,  καθώς  ο  αριθμός  είναι  μοναδικός  για  την  κάθε  τιμή, 

έχοντας χωρητικότητα 11 αριθμών. 

material_id: Το πεδίο αυτό, αποτελεί τον μοναδικό αριθμό του στοιχείου, του οποίου η τιμή 

καταχωρείται  την  συγκεκριμένη  στιγμή.  Στο  πεδίο  αυτό  η  μέγιστη  χωρητικότητα  είναι  11 

ακέραιοι αριθμοί. 

price:  Το  πεδίο  αυτό,  αποτελεί  το  κόστος  του  στοιχείου  ανά  κιλό  το  οποίο  προσθέτει  ο 

διαχειριστής/χρήστης.  Ο  τύπος  του  πεδίου  είναι  decimal,  δηλαδή  μετατρέπει  σε  δεκαδικό 

έναν αριθμό που αναπαριστάται με κείμενο. 

date:  Σε  αυτό  το  πεδίο  καταχωρείται  η  ημερομηνία  της  τρέχουσας  τιμής  κόστους/κιλό  του 

στοιχείου.  Ο  τύπος  του πεδίου  είναι  Timestamp  και  παίρνει  αυτόματα  την  ημερομηνία  και 

την ώρα που καταχωρήθηκε το κόστος του στοιχείου. 

created_at:  Στο  πεδίο  αυτό  δηλώνεται  η  ημερομηνία  που  καταχωρήθηκε  το  στοιχείο.  Ο 

τύπος του πεδίου είναι  Timestamp και παίρνει αυτόματα την  ημερομηνία και την ώρα που 

καταχωρήθηκε το στοιχείο.