background image

Σχεδιασμός  και  υλοποίηση  website  πλατφόρμας  για  την  αξιολόγηση  της 
αποδοτικότητας και παραγωγικότητας των χημικών διεργασιών 

2020

 

 

Σελίδα 

53

 

 

Ανάλυση πεδίων του πίνακα materials:  

id:  Το  πεδίο  αυτό  είναι  ο  αύξων  αριθμός  καταχώρησης  ενός  στοιχείου  στο  σύστημα,  όπου 

είναι και το πρωτεύον κλειδί, καθώς ο αριθμός είναι μοναδικός για το κάθε στοιχείο, έχοντας 

χωρητικότητα 11 αριθμών.   

category:  Το  πεδίο  αυτό  χαρακτηρίζει  το  στοιχείο  εάν  είναι  αυτούσιο  ή  στοιχείο  που 

δημιουργήσαμε  εμείς.  Εάν  είναι  1  χαρακτηρίζεται  αυτούσιο  αλλιώς  αν  είναι  2 

χαρακτηρίζεται ως στοιχείο που δημιουργήθηκε κατά την διεργασία. 

 

 

cas: Το πεδίο αυτό είναι ο κωδικός αριθμός ενός αυτούσιου χημικού στοιχείου, ο οποίος δεν 

αποτελεί υποχρεωτικό και μοναδικό αριθμό για το κάθε στοιχείο. Έχει μέγιστη χωρητικότητα 

50 χαρακτήρων. 

 

name:  Το  πεδίο  αυτό  είναι  το  όνομα  ενός  στοιχείου  και  έχει  μέγιστη  χωρητικότητα  255 

χαρακτήρων.    

 

 

 

 

 

 

density: Το πεδίο αυτό χαρακτηρίζει την πυκνότητα του κάθε στοιχείου. Ο τύπος του πεδίου 

είναι double, δηλαδή περιέχει δεκαδικά ψηφία. 

 

 

 

 

 

mw:  Το πεδίο αυτό είναι  το μοριακό βάρος κάθε στοιχείου. Ο τύπος του πεδίου είναι  float 

δηλαδή περιέχει δεκαδικά ψηφία. 

 

 

 

 

type: Το πεδίο αυτό χαρακτηρίζει το είδος του στοιχείου, δηλαδή αν είναι υγρό ή στερεό.  

created_at:  Στο  πεδίο  αυτό  δηλώνεται  η  ημερομηνία  που  καταχωρήθηκε  το  στοιχείο.  Ο 

τύπος του πεδίου είναι  Timestamp και παίρνει αυτόματα την ημερομηνία και την  ώρα που 

καταχωρήθηκε το στοιχείο. 

 

3.4.3 Πίνακας material_price 

 

Στον  πίνακα  material_price  αποθηκεύεται  το  id  καταχώρησης  τιμής  του  κάθε 

στοιχείου,  το  material_id  το  οποίο  παίρνει  τον  μοναδικό  κωδικό  αριθμό  που  έχει 

καταχωρηθεί  στον  πίνακα  materials,  το  κόστος  του  ανά  κιλό,  η  ημερομηνία  που 

καταχωρήθηκε  η  συγκεκριμένη  τιμή  του  στοιχείου,  καθώς  και  η  ημερομηνία  που