background image

Σχεδιασμός  και  υλοποίηση  website  πλατφόρμας  για  την  αξιολόγηση  της 
αποδοτικότητας και παραγωγικότητας των χημικών διεργασιών 

2020

 

 

Σελίδα 

52

 

 

password:  Το  πεδίο  αυτό  αποτελεί  τον  κρυπτογραφημένο  κωδικό  πρόσβασης  (hash 

password)  που  χρησιμοποιεί  ο  χρήστης  για  να  εισέλθει  στο  σύστημα.  Έχει  μέγιστη 

χωρητικότητα πενήντα (60) χαρακτήρων. 

 

userdescr: Το πεδίο αυτό είναι μία περιγραφή για τον χρήστη. 

 

 

 

email:  Στο  πεδίο  αυτό  καταχωρείται  το  email  κάθε  χρήστη  με  εύρος  πενήντα  (50) 

χαρακτήρων. 

utype: Το πεδίο αυτό είναι τύπου integer και καταχωρούνται σε αυτό οι τιμές 0 και 1. Εάν ο 

τύπος του χρήστη είναι 0 τότε είναι διαχειριστής και 1 απλός χρήστης. 

 

3.4.2 Πίνακας materials 

 

Στον  πίνακα  materials  αποθηκεύονται  τα  χαρακτηριστικά  των  αυτούσιων  χημικών 

στοιχείων,  που  εισάγει  ο  χρήστης  ή  ο  διαχειριστής  στο  σύστημα.  Τα  χαρακτηριστικά  ενός 

χημικού στοιχείου είναι, ο αύξων κωδικός του στο σύστημα, η κατηγορία του κάθε στοιχείου 

(στερεό  ή  υγρό),  το  όνομα  του  κάθε  στοιχείου,  ο  κωδικός  του,  η  πυκνότητα,  το  μοριακό 

βάρος, το κόστος, το είδος σε κιλά (kg) ή λίτρα (L) και η ημερομηνία δημιουργίας του, τα 

οποία είναι απαραίτητα για να καταχωρηθεί το στοιχείο στο σύστημα.  

 

Στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 15) παρουσιάζεται η δομή του πίνακα materials. 

 

Εικόνα 15: Πίνακας materials