background image

Σχεδιασμός  και  υλοποίηση  website  πλατφόρμας  για  την  αξιολόγηση  της 
αποδοτικότητας και παραγωγικότητας των χημικών διεργασιών 

2020

 

 

Σελίδα 

51

 

 

 

Εικόνα 13: Πίνακες Βάσης Δεδομένων 

 

3.4.1 Πίνακας web_users 

 

Στον  πίνακα  web_users  αποθηκεύονται  οι  πληροφορίες  για  κάθε  χρήστη  του 

συστήματος.  Τα  είδη  χρηστών  που  συμπεριλαμβάνονται  είναι  ο  διαχειριστής  και  οι  απλοί 

χρήστες.  Οι  πληροφορίες  που  αποθηκεύονται  στον  πίνακα  είναι  τα  προσωπικά  στοιχεία 

σύνδεσης του κάθε χρήστη και τα προσωπικά τους δεδομένα.  

 

Στην  εικόνα  (Εικόνα  14)  που  ακολουθεί  παρουσιάζεται  η  δομή  του  πίνακα 

web_users. 

 

Εικόνα 14: Πίνακας web_users 

 

Ανάλυση πεδίων του πίνακα  

id: Το πεδίο id αποτελεί το πρωτεύον κλειδί του πίνακα, το οποίο χαρακτηρίζει μοναδικά τον 

κάθε  χρήστη  του  συστήματος  και  κάθε  φορά  που  γίνεται  εγγραφή  ενός  νέου  χρήστη  αυτό 

έχει την ιδιότητα να αυξάνεται αυτόματα.   

 

 

 

 

 

username: Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του ονόματος που εισάγει ο χρήστης κατά 

την είσοδο του στο σύστημα, έχοντας μέγιστη χωρητικότητα πενήντα (50) χαρακτήρων.