background image

Σχεδιασμός  και  υλοποίηση  website  πλατφόρμας  για  την  αξιολόγηση  της 
αποδοτικότητας και παραγωγικότητας των χημικών διεργασιών 

2020

 

 

Σελίδα 

50

 

 

 

3.4 Σχεδιασμός και Δημιουργία Βάσης Δεδομένων 

 

 

Μετά  την  καταγραφή  των  λειτουργικών  προδιαγραφών  και  απαιτήσεων  του 

συστήματος,  σχεδιάστηκε  η  βάση  δεδομένων  για  την  σωστή  και  αποδοτική  λειτουργία  της 

πλατφόρμας  που  υλοποιήθηκε.  Η  βάση  δεδομένων  είναι  σχεδιασμένη  με  κανονικοποίηση 

3NF, προκειμένου να αποφευχθούν περίπλοκα ερωτήματα για την ομαλή διαχείριση της. Η 

χρήση  αυτής  της  μεθόδου  εξυπηρετεί  την  ευκολότερη  τροποποίηση  και  συντήρηση  της 

βάσης δεδομένων, για τυχόν μελλοντική αναβάθμιση της πλατφόρμας.  

Η  διπλωματική  εργασία  αποτελείται  από  τη  βάση  δεδομένων,  η  οποία 

συμπεριλαμβάνει εφτά (7) πίνακες, στους οποίους αποθηκεύονται οι χρήστες που προσθέτει 

ο διαχειριστής, τα χημικά στοιχεία τα οποία είναι αυτούσια, τα παραχθέντα στοιχεία, καθώς 

και το ιστορικό του  κάθε στοιχείου.  Στις παρακάτω ενότητες  αυτού  του  κεφαλαίου γίνεται 

αναλυτική περιγραφή των πινάκων της βάσης αλλά και των πεδίων τους. Έπειτα αναλύεται ο 

κάθε  πίνακας  ξεχωριστά  και  γίνεται  λεπτομερής  περιγραφή  στα  πεδία  από  κάθε  εγγραφή, 

όπως και στις ιδιότητες τους, έτσι ώστε η βάση δεδομένων να είναι πλήρως κατανοητή προς 

τους χρήστες του συστήματος. Οι πίνακες που υπάρχουν στη βάση δεδομένων, των οποίων 

εκτενέστερη ανάλυση θα γίνει μετέπειτα, είναι οι εξής:  

 

 

➢  web_users 

➢  materials  

➢  material_price 

➢  lab_experiments 

➢  exports 

➢  requests 

➢  settings 

Στην  παρακάτω  εικόνα  (Εικόνα  13)  απεικονίζονται  όλοι  οι  πίνακες  της  βάσης 

δεδομένων.