background image

Σχεδιασμός  και  υλοποίηση  website  πλατφόρμας  για  την  αξιολόγηση  της 
αποδοτικότητας και παραγωγικότητας των χημικών διεργασιών 

2020

 

 

Σελίδα 

43

 

 

 

3.2 Ανάλυση απαιτήσεων – Λειτουργικών προδιαγραφών 

 

 

Στην παρούσα διαδικτυακή πλατφόρμα που υλοποιήθηκε μπορούν να εισέλθουν στο 

σύστημα  δύο  τύποι  χρηστών,  ο  διαχειριστής  και  ο  απλός  χρήστης  οι  οποίοι,  έχουν  την 

δυνατότητα  να  πραγματοποιούν  χημικές  διεργασίες.  Για  την  δημιουργία  ενός  τελικού 

προϊόντος (φαρμάκου) εισάγονται διάφορα χημικά στοιχεία στην πλατφόρμα, τα οποία είτε 

υπάρχουν  έτοιμα,  είτε  θα  πρέπει  να  δημιουργηθούν  μέσω  της  πλατφόρμας  στο  κεντρικό 

στάδιο της σελίδας. Σε κάθε στάδιο εισάγονται τα χημικά στοιχεία με το κόστος σε ευρώ ανά 

κιλό, τον κωδικό αριθμό τους, την πυκνότητά και το μοριακό βάρος τους. Σαν αποτέλεσμα 

εμφανίζεται το συνολικό κόστος του φαρμάκου, η ποσότητα των ουσιών ανά μοριακό βάρος 

σε μονάδα μέτρησης Mol, το Mol ratio όπου είναι ο καθαρός αριθμός σε ποσοστό και το Mol 

Yield, το οποίο αποτελεί το συνολικό Mol/μοριακό βάρος του φαρμάκου. 

 Σύμφωνα  με  το  αποτέλεσμα  μίας  χημικής  διεργασίας,  ο  χρήστης  γνωρίζει  την 

ποσότητα σε κιλά από το κάθε στοιχείο, το οποίο προστίθεται στην διεργασία. Με αυτόν τον 

τρόπο ο χρήστης γνωρίζει ακριβώς τις ποσότητες κάθε στοιχείου που χρησιμοποιήθηκαν για 

την  παραγωγή  του  τελικού  προϊόντος.  Αυτό  το  σύστημα  είναι  αρκετά  εύχρηστο  και 

αποδοτικό, όσον αφορά την βέλτιστη κατανομή των ουσιών για την παραγωγή κάθε τελικού 

προϊόντος. Η παρασκευή του φαρμάκου συντελείται με ακρίβεια, χωρίς λάθη και με ακριβές 

κόστος παραγωγής.  

Οι  ήδη  υπάρχουσες  χημικές  ουσίες  του  εργαστηρίου  με  τα  βασικά  τους  στοιχεία 

αποθηκεύονται  μέσω  της  πλατφόρμας  στη  βάση  δεδομένων.  Επιπλέον  το  τελικό  προϊόν 

αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων μαζί με τα χαρακτηριστικά των χημικών στοιχείων από 

τα  οποία  δημιουργήθηκε.  Τέλος  στη  βάση  δεδομένων  υπάρχουν,  ο  λογαριασμός  του 

διαχειριστή με τον κωδικό του αλλά και οι λογαριασμοί των απλών χρηστών. 

Στη πλατφόρμα τοποθετούνται οι αρχικές τιμές, των αυτούσιων χημικών στοιχείων, 

των χημικών ενώσεων που δημιουργήθηκαν και του τελικού φαρμάκου. Αυτό επιτυγχάνεται 

με  ένα  json  post,  το  οποίο  ενημερώνει  τον  αντίστοιχο  πίνακα  στη  σελίδα.  Στο  σύστημα 

υπάρχει ιστορικό, το οποίο αποθηκεύει τις τιμές των χημικών στοιχείων και του φαρμάκου. 

Επίσης υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας γραφήματος, που απεικονίζει την διακύμανση των 

τιμών ενός χημικού στοιχείου, ανά χρονικά διαστήματα. Για την έγκυρη τιμή των χημικών