background image

Σχεδιασμός  και  υλοποίηση  website  πλατφόρμας  για  την  αξιολόγηση  της 
αποδοτικότητας και παραγωγικότητας των χημικών διεργασιών 

2020

 

 

Σελίδα 

42

 

 

 

Κεφάλαιο 3

ο

 – Δομή & Οργάνωση Συστήματος 

 

Σε  αυτό  το  κεφάλαιο  επεξηγούνται  λεπτομερώς  οι  λειτουργικές  προδιαγραφές  του 

συστήματος  αξιολόγησης,  αποδοτικότητας  και  κατασκευής  χημικών  διεργασιών.  Επίσης 

αναλύονται τα δύο είδη χρηστών, που έχουν πρόσβαση στο σύστημα και οι λειτουργίες που 

μπορούν να εκτελεστούν κατά την διαδικασία αξιολόγησης αποδοτικότητας και κατασκευής 

χημικών  διεργασιών.  Επιπλέον  γίνεται  αναφορά  στον  τρόπο  δημιουργίας  της  βάσης 

δεδομένων,  καθώς  και  επεξήγηση  αρχείων  κώδικα  που  συντέλεσε  στην  δημιουργία  του 

πληροφοριακού συστήματος.  

 

3.1 Ανάλυση Συστήματος 

 

 

Πολύ  σημαντικό  για  την  ανάλυση  και  την  σχεδίαση  του  συστήματος  είναι  η 

κατανόηση των λειτουργιών, που εκτελούνται από τους χρήστες. Το σύστημα αξιολόγησης 

αποδοτικότητας  και  κατασκευής  χημικών  διεργασιών,  χρησιμοποιείται  από  δύο  συνολικά 

κατηγορίες χρηστών, από τον διαχειριστή, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος του εργαστηρίου και 

τους  απλούς  χρήστες,  οι  οποίοι  θα  αποτελούν  τους  χημικούς  του  εργαστηρίου,  έχοντας  ο 

καθένας τον δικό του μοναδικό λογαριασμό. 

Ο  διαχειριστής  εισέρχεται  στο  σύστημα  με  τον  μοναδικό  του  λογαριασμό  και 

αποδέχεται ποιοι χρήστες θα έχουν πρόσβαση στο σύστημα. Επιπλέον έχει την δυνατότητα 

να προσθέτει νέους χρήστες στο σύστημα αλλά και να διαγράφει παλιούς χρήστες. Τέλος, ο 

διαχειριστής μπορεί να διαχειρίζεται την πλατφόρμα όπως και οι απλοί χρήστες. 

Ο  απλός  χρήστης  εισέρχεται  στο  σύστημα  με  τον  λογαριασμό  του,  εφόσον  τον 

αποδεχτεί  ο  διαχειριστής  και  εισάγει  διάφορα  χημικά  στοιχεία  για  να  δημιουργηθεί  ένα 

φάρμακο,  τα  οποία  είτε  θα  υπάρχουν  έτοιμα,  είτε  θα  πρέπει  να  δημιουργηθούν  μέσω  της 

πλατφόρμας.