background image

Σχεδιασμός  και  υλοποίηση  website  πλατφόρμας  για  την  αξιολόγηση  της 
αποδοτικότητας και παραγωγικότητας των χημικών διεργασιών 

2020

 

 

Σελίδα 

25

 

 

 

Κεφάλαιο 2

ο

 – Θεωρητικό Υπόβαθρο 

 

 

Σε  αυτό  το  κεφάλαιο  περιγράφεται  εκτενώς  η  διαδικτυακή  εφαρμογή  που 

δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε στο πλαίσιο αυτής της διπλωματικής εργασίας. Εξηγούνται 

λεπτομερώς όλα τα είδη τεχνολογιών που χρησιμοποιήθηκαν για το τελικό αποτέλεσμα. 

 

2.1 Διαδίκτυο (Internet) 

 

 

Ένα σύστημα που αποτελείται από πολυάριθμα διασυνδεδεμένα δίκτυα υπολογιστών 

σε  παγκόσμιο  επίπεδο  ονομάζεται  διαδίκτυο.  Η  ομάδα  πρωτοκόλλων,  που  χρησιμοποιείται 

ονομάζεται  “TCP/IP”,  προσφέροντας  τις  υπηρεσίες  της  σε  πολυάριθμους  χρήστες  στον 

κόσμο. Το διαδίκτυο είναι ένα κοινό δίκτυο επικοινωνίας ηλεκτρονικών υπολογιστών σε όλο 

τον  κόσμο  με  το  οποίο  πραγματοποιείται  ανταλλαγή  μηνυμάτων  (πακέτων)  υλικού  και 

λογισμικού επιπέδου. 

 

Πιο  εξειδικευμένα,  το  παγκόσμιο  πλέγμα  διασυνδεδεμένων  υπολογιστών  και  των 

υπηρεσιών  και  πληροφοριών  που  παρέχει  στους  χρήστες  του,  περιγράφει  τον  όρο  του 

Διαδικτύου. 

 

2.1.1 Παγκόσμιος ιστός 

 

 

Μια  από  τις  πιο  διαδεδομένες  και  ευρέως  χρησιμοποιούμενες  υπηρεσίες  που 

προσφέρει το Διαδίκτυο είναι ο Παγκόσμιος Ιστός [1]. Το Διαδίκτυο έχει την δυνατότητα να 

αποθηκεύει  την  πληροφορία  που  δημιουργείται  στον  Παγκόσμιο  Ιστό  μέσω  των  χρηστών 

του.  Μέσω  του  Παγκόσμιου  Ιστού  διαμοιράζονται  πληροφορίες  και  υπηρεσίες  όπως  τα 

κοινωνικά  δίκτυα  και  οι  ηλεκτρονικές  συναλλαγές.  Στην  παρακάτω  εικόνα  (Εικόνα  2) 

φαίνεται η σύνδεση του Παγκόσμιου Ιστού με το Διαδίκτυο.