background image

Σχεδιασμός  και  υλοποίηση  website  πλατφόρμας  για  την  αξιολόγηση  της 
αποδοτικότητας και παραγωγικότητας των χημικών διεργασιών 

2020

 

 

Σελίδα 

23

 

 

για την δημιουργία του τελικού χημικού στοιχείου. Επίσης γίνεται αναφορά στην δυσκολία 

που υπάρχει σχετικά με τον μεγάλο όγκο δεδομένων και το πώς η διαδικτυακή εφαρμογή που 

υλοποιήθηκε το αντιμετωπίζει. 

 

 Στο  δεύτερο  κεφάλαιο  καταγράφονται  λεπτομερώς  οι  διάφορες  τεχνολογίες  που 

χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση της διαδικτυακής εφαρμογής. Έτσι ο αναγνώστης έχει 

την δυνατότητα να αντιληφθεί καλύτερα τη δομή και το περιεχόμενο της εφαρμογής. 

 

Το  τρίτο  κεφάλαιο  αναλύει  τις  λειτουργικές  προδιαγραφές  του  πληροφοριακού 

συστήματος,  τις  περιπτώσεις  χρήσης  του  συστήματος,  όπως  και  τον  σχεδιασμό  και  την 

δημιουργία  της  βάσης  δεδομένων.  Επίσης  πραγματοποιείται  ανάλυση  των  πινάκων  της 

βάσης δεδομένων, όπως και των πεδίων, που περιέχει κάθε πίνακας. 

 

Στο  τέταρτο  κεφάλαιο  παρουσιάζονται  βήμα-βήμα  οι  λειτουργίες  και  η  διαδικασία 

εκτέλεσης της διαδικτυακής πλατφόρμας σε πρακτικό επίπεδο με την βοήθεια απεικονίσεων. 

Επιπροσθέτως παρουσιάζονται επιμέρους κώδικες για την καλύτερη κατανόησή του. 

 

Το  πέμπτο  και  τελευταίο  κεφάλαιο  αναφέρει  περιληπτικά  τα  όσα  έχουν  ήδη 

τεκμηριωθεί  στα  προηγούμενα  κεφάλαια.  Εκφέρει  κάποια  συμπεράσματα,  καθώς  και  τα 

προβλήματα  που  αντιμετωπίστηκαν  στη  διάρκεια  της  υλοποίησης  της  διαδικτυακής 

εφαρμογής. 

 

1.5 Σύνοψη 1

ου

 Κεφαλαίου 

 

Το  πρώτο  κεφάλαιο  πραγματεύεται  την  δημιουργία  και  τον  σχεδιασμό  της 

διαδικτυακής πλατφόρμας. Επίσης παρουσιάζεται ο σκοπός για τον οποίο δημιουργήθηκε και 

τα οφέλη που αυτή προσφέρει. Επιπλέον γίνεται αναφορά σε αντίστοιχη πλατφόρμα που ήδη 

υπάρχει και εξυπηρετεί τον συγκεκριμένο σκοπό. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί, αναλύεται το 

θεωρητικό  υπόβαθρο  των  τεχνολογιών  που  αναπτύχθηκαν  με  σκοπό  την  υλοποίηση  της 

διαδικτυακής εφαρμογής.