background image

Σχεδιασμός  και  υλοποίηση  website  πλατφόρμας  για  την  αξιολόγηση  της 
αποδοτικότητας και παραγωγικότητας των χημικών διεργασιών 

2020

 

 

Σελίδα 

22

 

 

 

Εικόνα 1

: Ενδεικτική εικόνα αντίστοιχης εφαρμογής 

 

Το  πρόγραμμα  ονομάζεται  ChemProject,  το  οποίο  αποτελεί  ένα  εύχρηστο 

πρόγραμμα  με  ακριβείς  υπολογισμούς  και  ταχύτατη  επεξεργασία  χημικών  συνθέσεων. 

Λειτουργεί με  την  εισαγωγή  σειράς  εργαστηριακών  πειραμάτων  και  έπειτα  από  πολλαπλές 

διεργασίες δημιουργείται το τελικό προϊόν και εξάγεται το κόστος παραγωγής του. Επιπλέον, 

το  εργαλείο  επιτρέπει  τον  εντοπισμό  σημαντικών  σημείων  βελτιστοποίησης,  την 

προσομοίωση  πιθανών  βελτιώσεων  και  την  σύγκριση  διαφόρων  συνθετικών  προσεγγίσεων 

σύμφωνα  με  τα  σχετικά  συνθετικά  κριτήρια.  Στον  παρακάτω  σύνδεσμο  βρίσκονται 

περισσότερες πληροφορίες για την αντίστοιχη εφαρμογή: 

https://chembytes.com/

. 

Συμπερασματικά, ακόμη και αν υπάρχει ένα πρόγραμμα στην αγορά που να καλύπτει 

τις  ανάγκες  διαφόρων  επιχειρήσεων  σε  αυτόν  τον  τομέα,  δεν  υπάρχει  ανταγωνισμός  και 

μέτρο σύγκρισης με άλλα παρόμοια προγράμματα.  

 

1.4 Σύνοψη Διπλωματικής Εργασίας 

 

Σε  αυτό  το  κεφάλαιο  πραγματοποιείται  μία  συνοπτική  αναφορά  της  διπλωματικής 

εργασίας. Παρακάτω περιγράφονται οι διαδικασίες που διενεργήθηκαν για την σχεδίαση και 

την ανάπτυξη μίας διαδικτυακής πλατφόρμας, αλλά και την αξιολόγηση της αποδοτικότητας 

και της κατασκευής χημικών διεργασιών σε χημικά εργαστήρια.  

 

Στο  πρώτο  κεφάλαιο  περιγράφεται  συνοπτικά  η  χρησιμότητα  της  συγκεκριμένης 

διαδικτυακής εφαρμογής, οι λειτουργίες του κάθε χρήστη και οι δυνατότητες που προσφέρει