background image

Σχεδιασμός  και  υλοποίηση  website  πλατφόρμας  για  την  αξιολόγηση  της 
αποδοτικότητας και παραγωγικότητας των χημικών διεργασιών 

2020

 

 

Σελίδα 

14

 

 

 

Δήλωση Πνευματικών Δικαιωμάτων  

 

Δηλώνω ρητά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και τα άρθρα 2,4,6 παρ. 

3 του Ν. 1256/1982, η παρούσα Διπλωματική Εργασία με τίτλο  

 

Σχεδιασμός  και  υλοποίηση  website  πλατφόρμας  για  την  αξιολόγηση  της 
αποδοτικότητας και παραγωγικότητας των χημικών διεργασιών.
” 

 

καθώς και τα ηλεκτρονικά αρχεία και πηγαίοι κώδικες που αναπτύχθηκαν ή τροποποιήθηκαν 
στα πλαίσια αυτής της εργασίας και αναφέρονται ρητώς μέσα στο κείμενο που συνοδεύουν, 
και  η  οποία  έχει  εκπονηθεί  στο  Τμήμα  Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών  και  Μηχανικών 
Υπολογιστών  του  Πανεπιστημίου  Δυτικής  Μακεδονίας,  υπό  την  επίβλεψη  του  μέλους  του 
Τμήματος  κ. Μηνά Δασυγένη αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής εργασίας  και δεν 
προσβάλλει  κάθε  μορφής  πνευματικά  δικαιώματα  τρίτων  και  δεν  είναι  προϊόν  μερικής  ή 
ολικής  αντιγραφής,  οι  πηγές  δε  που  χρησιμοποιήθηκαν  περιορίζονται  στις  βιβλιογραφικές 
αναφορές  και  μόνον.  Τα  σημεία  όπου  έχω  χρησιμοποιήσει  ιδέες,  κείμενο,  αρχεία  ή  /  και 
πηγές  άλλων  συγγραφέων,  αναφέρονται  ευδιάκριτα  στο  κείμενο  με  την  κατάλληλη 
παραπομπή  και  η  σχετική  αναφορά  περιλαμβάνεται  στο  τμήμα  των  βιβλιογραφικών 
αναφορών με πλήρη περιγραφή.  

 

Απαγορεύεται  η  αντιγραφή,  αποθήκευση  και  διανομή  της  παρούσας  εργασίας,  εξ 

ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση 
και  διανομή  για  σκοπό  μη  κερδοσκοπικό,  εκπαιδευτικής  ή  ερευνητικής  φύσης,  υπό  την 
προϋπόθεση  να  αναφέρεται  η  πηγή  προέλευσης  και  να  διατηρείται  το  παρόν  μήνυμα. 
Ερωτήματα  που  αφορούν  τη  χρήση  της  εργασίας  για  κερδοσκοπικό  σκοπό  πρέπει  να 
απευθύνονται  προς  τον  συγγραφέα.  Οι  απόψεις  και  τα  συμπεράσματα  που  περιέχονται  σε 
αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και μόνο.  

 

 

 

Copyright 

©

 Αλεξάνδρου Θεόδωρος, Δρ. Μηνάς Δασυγένης, 2020, Κοζάνη