background image

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Πρωταθλημάτων Καλαθοσφαίρισης 

 

διαγραφής, τροποποίησης και ανάγνωσης δεδομένων. Για την επίτευξη των παραπάνω

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ενεργειών είναι απαραίτητη η χρήση κάποιας γλώσσας εξυπηρετητή.  

Η MySQL [

​14​] είναι ένα σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων που

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πρωτοεμφανίστηκε το 1995 και αναπτύχθηκε σε C και C++. Οι σχεσιακές βάσεις δεδομένων

   

 

 

     

 

   

 

 

 

αποτελούνται από πίνακες δύο διαστάσεων. Οι στήλες των πινάκων αποτελούν τα fields

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δηλαδή τα πεδία του πίνακα και οι γραμμές τα records ή αλλιώς εγγραφές. Κάθε εγγραφή

   

 

 

 

   

   

   

 

 

 

 

έχει ένα κλειδί που ταυτοποιεί την μοναδικότητα της εγγραφής. Όπως βλέπουμε παρακάτω

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

το κλειδί της εγγραφής είναι 11 με πεδία το id, user_id, title, text και date_time. 

 

Εικόνα 2.5: Εγγραφή σε MySQL βάσης δεδομένων

 

Κάθε πεδίο σε έναν πίνακα MySQL έχει έναν συγκεκριμένο τύπο ο οποίος επιλέγεται

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

ανάλογα με την περίσταση. Κάποιοι από αυτούς τους τύπους είναι οι παρακάτω . 

Όνομα  

Χρήση 

INT   

-2147483648 to 2147483647 

VARCHAR 

0 - 255 

DATETIME 

YYYY-MM-DD HH:MM:SS 

DATE 

YYYY-MM-DD 

TIME 

HH:MM:SS 

DOUBLE 

24-53 digits 

TINYINT 

0 to 255

 

CHAR 

0 to 255 

 

Πίνακας 2.4: Τύποι πεδίων MySQL βάσεων δεδομένων 

2.8 Android

 

Το android [

15​] είναι λειτουργικό σύστημα που βασίζεται σε μια τροποποιημένη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

έκδοση του Linux Kernel, σχεδιασμένο κυρίως για κινητές συσκευές με οθόνη αφής, όπως

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Smartphones και Tablets. Το λειτουργικό σύστημα android πρωτοεμφανίστηκε από την

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google το 2005. Λίγα χρόνια αργότερα εμφανίστηκε το πρώτο κινητό με λειτουργικό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σύστημα android και πιο συγκεκριμένα, το 2008 με την συσκευή HTC Dream. Από την

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

πρώτη εμφάνιση μέχρι και σήμερα έχουν εκδοθεί 10 android εκδόσεις και εκατομμύρια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30