Αποτελέσματα Ψηφοφοριών


Αξιολόγηση Μαθήματος

Αρχιτεκτονική2015

AUTH2016-L02

Αξιολόγηση Ενότητας Παραλληλοποίησης AUTH2016

Python Seminar 2016 - Joshephina Antoniou

Αξιολόγηση Ενότητας Διαχείριση Δικτύων Εργαστήριο ΑΠΘ 2016