Αξιολόγηση Ενότητας Παραλληλοποίησης AUTH2016

Ερωτήσεις που περιέχονται στην ψηφοφορία: Αξιολόγηση Ενότητας Παραλληλοποίησης AUTH2016

Η ενότητα παραλληλοποίησης οργανώθηκε καλά και ομαλά (1-συμφωνώ πάρα πολύ,..,5 διαφωνώ πάρα πολύ).

Το βοηθητικό υλικό και οι διαφάνειες ήταν πολύ χρήσιμες για την κατανόηση της ύλης (1-συμφωνώ πάρα πολύ,..,5 διαφωνώ πάρα πολύ).

Το χρονοδιάγραμμα της ύλης ήταν πολύ καλό (1-συμφωνώ πάρα πολύ,..,5 διαφωνώ πάρα πολύ).

Η άσκηση-project μου επέτρεψε να ασχοληθώ ουσιαστικά με ρεαλιστικά θέματα παραλληλοποίησης. (1-συμφωνώ πάρα πολύ,..,5 διαφωνώ πάρα πολύ).

Ο τρόπος βαθμολόγησης της εργασίας όπως και τα quiz έχουν διαφανή και γνωστό τρόπο εκ των προτέρων. (1-συμφωνώ πάρα πολύ,..,5 διαφωνώ πάρα πολύ).

Η χρήση των quiz στο τέλος των διαλέξεων με παρακίνησε να ασχοληθώ περισσότερο με το μάθημα. (1-συμφωνώ πάρα πολύ,..,5 διαφωνώ πάρα πολύ).

Ο τρόπος της διδασκαλίας με παρακίνησε να ασχοληθώ περισσότερο με κάποια θέματα (που δεν είχα διδαχθεί) για την παραλληλοποίησης (1-συμφωνώ πάρα πολύ,..,5 διαφωνώ πάρα πολύ).

Οι παρουσίασεις ήταν καλές και ενδιαφέρουσες (1-συμφωνώ πάρα πολύ,..,5 διαφωνώ πάρα πολύ).

Ο καθηγητής εξηγούσε με σαφήνεια όλα τα ερωτήματα που του έθεταν οι φοιτητές (1-συμφωνώ πάρα πολύ,..,5 διαφωνώ πάρα πολύ).

Τα πολυμέσα (video), τα άρθρα και το υλικό εκτός των διαλέξεων μου προσέλκυσαν το ενδιαφέρον περισσότερο για το μάθημα (1-συμφωνώ πάρα πολύ,..,5 διαφωνώ πάρα πολύ).

Πιστεύω ότι η συγκεκριμένη ενότητα παραλληλοποίησης πρέπει να διδαχθεί και στο μέλλον σε συμφοιτητές μου (1-συμφωνώ πάρα πολύ,..,5 διαφωνώ πάρα πολύ).

Συγκεντρωτικά, αξιολογώ αυτή την ενότητα (1-εξαιρετική,...,5 κακή).