Αξιολόγηση Ενότητας Διαχείριση Δικτύων Εργαστήριο ΑΠΘ 2016

Ερωτήσεις που περιέχονται στην ψηφοφορία: Αξιολόγηση Ενότητας Διαχείριση Δικτύων Εργαστήριο ΑΠΘ 2016

Η ενότητα αυτή οργανώθηκε καλά και ομαλά (1-συμφωνώ πάρα πολύ,..,5 διαφωνώ πάρα πολύ).

Το βοηθητικό υλικό και οι διαφάνειες ήταν πολύ χρήσιμες για την κατανόηση της ύλης (1-συμφωνώ πάρα πολύ,..,5 διαφωνώ πάρα πολύ).

Το χρονοδιάγραμμα της ύλης ήταν πολύ καλό (1-συμφωνώ πάρα πολύ,..,5 διαφωνώ πάρα πολύ).

Η άσκηση-project μου επέτρεψε να ασχοληθώ ουσιαστικά με ρεαλιστικά θέματα παραλληλοποίησης. (1-συμφωνώ πάρα πολύ,..,5 διαφωνώ πάρα πολύ).

Ο καθηγητής εξηγούσε με σαφήνεια όλα τα ερωτήματα που του έθεταν οι φοιτητές (1-συμφωνώ πάρα πολύ,..,5 διαφωνώ πάρα πολύ).

Πιστεύω ότι η συγκεκριμένη ενότητα πρέπει να διδαχθεί και στο μέλλον σε συμφοιτητές μου (1-συμφωνώ πάρα πολύ,..,5 διαφωνώ πάρα πολύ).

Πιστεύω ότι η συγκεκριμένη ενότητα δεν ήταν δύσκολη στην εκπόνηση (1-συμφωνώ πάρα πολύ,..,5 διαφωνώ πάρα πολύ).

Πιστεύω ότι είχα όλες τις προαπαιτούμενες γνώσεις για να ασχοληθώ μαζί της (1-συμφωνώ πάρα πολύ,..,5 διαφωνώ πάρα πολύ).

Πιστεύω ότι η ενότητα διδάσκεται στο κατάλληλο εξάμηνο σπουδών μου (1-συμφωνώ πάρα πολύ,..,5 διαφωνώ πάρα πολύ).

Συγκεντρωτικά, αξιολογώ αυτή την ενότητα (1-εξαιρετική,...,5 κακή).

Πιστεύω ότι η συγκεκριμένη ενότητα ιδανικά πρέπει να έχει τον παρακάτω αριθμό διαφορετικών ασκήσεων:

Πιστεύω ότι η συγκεκριμένη ενότητα πρέπει να διαρκεί στο εργαστήριο κάθε εβδομάδα ώρα/ώρες ίση με: